Join the project

Collection
Sønderjyske Arkivalier
Record creator Sønderborg Landråd
Record Series Alphabetische Listen
Content Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898 - Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898
(Alle billeder i serien)
Venstre og Højre side
Kommune/Gemeinde Lambjerg
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) 391
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) Nielsen
Fornavn/Vornamen Peter
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) 06-06-1898
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) Lambjerg
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern Couldn't be filled
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht Couldn't be filled
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters Couldn't be filled
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes Couldn't be filled
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen Flensburg
Religion ev.
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe Kaufmann
Bemærkning/Bemarkung Couldn't be filled
Højre side/kommentarfelt 1916, 11.10; 1,70; 85/94; 62,5 Kg; 6/6; A 7 Hals; Z 20 m; Flensburg Stadt 34; Inf. K. II
16.11.16 beim II Ers. Batl. Inf. Reg. 49 in Gnesen eingestellt
1851/18