Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Lejre Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Elias Jensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1824-11-14
År for krigsdeltagelse 1848 - 1849 - 850
Afdeling (institution) Artilleriet - de faste batterier på Als
Kompagni, eskadron eller batteri 7. Batteri
Tjenestenummer 74
Tjenestegørende marts 1849 - marts 1850
Grad Menig
Nuværende stilling Gårdejer
Bopæl Københavns amt, Lejre herred, Lyndby
Adresse Lyndby pr. Roskilde
Yderligere tekst i dokument

Side 4:

... men altid har efterkommet og med villighed udført, hvad der er blevet mig befalet af mine foresatte, så er det ligesom ærekrænkende for mig, at jeg ikke skal nyde den fornøjelse at bære en medalje, som jeg ser mig berettiget til at bære!

Og idet jeg tillader mig at henlede det høje krigsministerium på min person, skal jeg med det samme anføre min tjeneste som soldat.

I 1842 lærte jeg ved Det Kongelige 1. Artilleriregiment, 7. Batteri, under Hr. batterichef kaptajn Tonboe og gjorde tjeneste 2 år i København.

I 1848 blev jeg indkaldt til tjeneste i marts måned ved 7. Batteri under hr. kaptajn von Baggesen, og gjorde da tjeneste i København til der blev våbenstilstand og atter meldte mig til tjeneste 1. marts 1849.

1. December meldte jeg mig samme år på Als under hr. kaptajn von Grave, senere hr. major von Hjelte, og gjorde tjeneste ved de faste batterier, til jeg efter at have tilstillet krigsministeriet en ansøgning om frihed for militærtjeneste under våbenstilstanden, fordi jeg var gårdmand, hvorved jeg blev hjempermitteret i de sidste dage i marts måned 1850, indtil videre, men blev siden ikke indkaldt mere.

I det håb, at det høje krigsministerium vil høre min bøn om allernådigst at sende mig mit hæderstegn, hvorom jeg indtrængende beder, tillader jeg mig at undertegne min adresse.

Lyndby, den 15. juli 1877.

I tjenesten var mit navn konstabel Elias Jensen, Skuldelev, 7. Batteri, nr. 74

Allerunderdanigst

Elias Jensen, Lyndby pr. Roskilde

 

På bagsiden af dette brev er anført:

Min skyldbog er forkommet