Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Lejre Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Niels Hansen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1822-11-03
År for krigsdeltagelse 1848 - 1849 - 1850
Afdeling (institution) 1. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer 176
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Tømrer
Bopæl Københavns amt, Lejre herred, Skovhastrup
Adresse Skovhastrup
Yderligere tekst i dokument

På de ønskede oplysninger skal jeg svare:

ad 1. Niels Hansen, Glarmesterhus

ad 2. Tømrer

ad 3. Tjente ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. Kompagni, nr. 176. Efter Slaget ved Isted blev jeg udkommanderet fra bataljonen til at arbejde ved Dannevirke som tømrer under ingeniørløjtnant Gjødesen, i hvilken stilling jeg forblev, indtil fastelavn 1851, da jeg blev hjempermitteret.

ad 4. Jeg erindrer ikke længere hvem der var min bataljonskommandør, men Kompagnikommandøren var Kaptajn Gørtz.

Skovhastrup, den 8. maj 1877.

Niels Hansen

Tømrer