Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Content Københavns Amt, Lejre Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Holstein
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Couldn't be filled
År for krigsdeltagelse 1848
Afdeling (institution) Det frivillige beredne Jægerkorps for Øerne
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled
Nuværende stilling Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Holstein Ledrebog til grevskabet Ledreborg
Bopæl Københavns amt, Lejre herred, Ledreborg
Adresse Ledreborg, Lejre pr. Roskilde
Yderligere tekst i dokument

Til Krigsministeriet

Undertegnede kammerherre, hofjægermester, lensgreve Holstein Ledreborg til grevskabet Ledreborg, deltog i krigen 1848 som stående i Det frivillige beredne Jægerkorps for Øerne, og tillader mig derfor hermed at andrage det højtærede krigsministerium om at blive tilkendt medaljen, der udstedes til deltagerne i bemeldte krig.

Ledreborg, den 27. juli 1876

Ærbødigst

Holstein

 

Arkivet for Det beredne Jægerkorps fra Øerne er ikke ved generalstaben. Navnet findes ikke blandt underskrifterne på en den 6/8-48 indgiven ansøgning og heller ikke på en den 14/8 dateret navnefortegnelse over medlemmerne af korpset. Ansøgeren formodes atter udtrådt af korpset inden denne om-organisation.

Kbh.Amt, Lejre herred