Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Lars Jacobsen Eriksen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1819-10-28
År for krigsdeltagelse 1848-50 og 1864
Afdeling (institution) 1. Infanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 1
Tjenestegørende 31. Maj 1844 til 31. Marts 1868
Grad Underkorporal, Sergent og Kommandersergent
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Jo, Pensionsbrevets Nr. 1762
Medlem af DVS og afdeling Ja, Helsingør Afdeling Nr. 2362
Nuværende stilling Værtshusholder
Bopæl Helsingør
Adresse Værtshusholder Lars Jacobsen Eriksen, Axeltorvet Nr. 224, Helsingør
Yderligere tekst i dokument Berettiget
Stricker
Indtasterens bemærkninger