Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Henrik Thomas Harald Gundelach
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1833-07-03
År for krigsdeltagelse 1849, 1850 og 1864
Afdeling (institution) I 1849 og 1850 ved 1. Bataljon og i 1864 ved 1. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri I 1848 og 1849 ved 1. Kompagni og i 1864 ved 3. Kompagni
Tjenestenummer I 1848 og 1849 som Nr. 39 og i 1864 som Nr. 11
Tjenestegørende Fra 10. Februar 1849 til 26. Januar 1868
Grad I 1848 og 1849 som Spillemand og i 1864 som Overspillemand og Sergent
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Oppebærer aarlig 156 Rd. af Bestyrelsen for de militære [Underofficerers] Pensjonering og Invalidforsørgelsens almindelige Fond. Pensjontsbrev Litr. Nr. 4451
Medlem af DVS og afdeling Er Medlem af Selskabet"De danske Vaabenbrødre", Helsingør Afdeling, Nr. 2361
Nuværende stilling Arrestforvarer
Bopæl Helsingør
Adresse Arrestforvarer H.Th. H. Gundelach i Helsingør
Yderligere tekst i dokument Berettiget
Stricker