Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Kronborg Vestre Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Søren Olsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-01-27
År for krigsdeltagelse 1848,49,50 og 1864
Afdeling (institution) Tjente i 1. Forstærkningsbatallion 1848. 49. 50, Tjente i 18. Regiment 1864
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni 1848, 49, 50 2. Kompagni i 1864
Tjenestenummer No 155 i årene 1848.49.50 og No 658 i året 1864
Tjenestegørende Fra November 1848 til September 1849 og fra foråret 1850 til februar 1851, og fra 01-05-1864 til 07-10-1864
Grad Menig
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Frederiksborg Amt, Holbo Herred, Tibirke Sogn, Tisvilde
Adresse Husmand, Søren Olsen, Tisvilde pr Helsinge
Yderligere tekst i dokument Berettiget for 1848-50
J. Nielsen

Berettiget for 1864

Willemoes

Oberst

Chef for 18 Bataljon