Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herreds Jurisdiktion
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Niels Jensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-00-00
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 13. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 8. Kompagni
Tjenestenummer 718
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Menig
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Ved 13. Regiments 8. Kompagni findes menig nr. 718, Niels Jensen, Kalkerup, født 1826, Sorø - 65 - 184, lejet på Eksercerskolen i Nyborg den 23/5 64 af Jens Madsen, Borrested, Præstø 30 - 24, og tilgået regimentet 24/6 64. Skønt andrageren opgiver at have gjort tjeneste ved 1. kompagni, formener bataljonen dog, da nummeret 718 ikke findes ved dette kompagni, og da samme nummer ved de øvrige kompagnier er tilført forskellige andre navne, at kunne antage, at andrageren er den ved 8. kompagni fundne Niels Jensen, og er han i så tilfælde ligeledes:

Berettiget for 1864