Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Ramsø-Tune Herreder
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Niels Pedersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1821-10-06
År for krigsdeltagelse 1848 - 1849 - 1850
Afdeling (institution) 1. lette Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer 169
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Københavns amt, Ramsø Tune herred, Solrød by og sogn
Adresse Niels Pedersen, Solrød
Yderligere tekst i dokument

4. Sending 7/2 1878

Niels Petersen

Til Krigsministeriet

Undertegnede husmand i Solrød by og sogn, Tune herred, Københavns amt, Niels Pedersen, født i Greve, Københavns amt, den 6. oktober 1821, tillader mig underdanigst at ansøge det høje ministerium om at erholde en medalje, eftersom jeg har deltaget i krigen 1848 - 1849 og 1850.

Jeg har tidligere indsendt et af mig udfyldt skema, men da jeg må formode, at de her anførte oplysninger have været mangelfulde, tillader jeg mig på ny underdanigst at ansøge ministeriet, idet jeg samtidig hermed meddeler alle de oplysninger om min stilling som soldat, jeg formener at være nødvendige.

Jeg er født i Greve, Københavns amt, den 6/10 1821.

Jeg er indkaldt til tjeneste den 30. maj 1846 og lå på Sølvgadens Kaserne i København ved 1. Lette Bataljon, 2. Kompagni, nr. 169, under hvilket nummer, bataljon og kompagni jeg i marts 1848

Indtasterens bemærkninger 1/2