Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Ramsø-Tune Herreder
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peder Pedersen Birket
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-00-00
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 13. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer Overkomplet nr. 40
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Københavns amt, Ramsø Tune herred, Havdrup
Adresse Jersie pr. Havdrup
Yderligere tekst i dokument

12. Bataljon, Fredericia den 7. maj 1877

De anmodes fremdeles om at opgive, ved hvilket Regiment og Kompagni De gjorde tjeneste som stillingsmand i 1864 samt hvilket nummer, De havde ved kompagniet i 1864.

Efter befaling

Premierløjtnant, adjudant

Som svar herpå skal jeg tjenstlig meddele, at jeg i 1864 gjorde tjeneste ved 13. Regiment, 3. Kompagni, Overkomplet nr. 40.

Ærbødigst

Peder Pedersen (Birket)

Jersie pr. Havdrup, den 7. maj 1877

til 12. Bataljon, Fredericia

 

Indtasterens bemærkninger 2/4