Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Odense Amt, Wedellsborg Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Lorentz Iversen Seest
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1820-05-20
År for krigsdeltagelse 1848, 49, 50 og 64
Afdeling (institution) 1848 -50 ved 6. Dragonregiment og 64 ved det Slesvigske Gendarmerikorps
Kompagni, eskadron eller batteri 1848-50 ved ovennævnte Drag. Rgts. 3. Eskadron. 64 som anført ved det Slesv. Gendarmerikorps
Tjenestenummer Ved Dragonregiments 3. Eskadron Nr. 2. Ved Gendarmerikorpset Nr. 8
Tjenestegørende den 15. december 1842 til 31. s.mb. 1864
Grad Befalingsmand
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Pensioneret som Overvagtmester fra det Slesvigske Gendarmerikorps
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Politiassistent i Wedellsborg Birk, Odense amt
Bopæl Bakkehus, Ørslev sogn pr. Aarup Jernbanestation
Adresse Politiassistent Seest, Bakkehus, pr. Aarup
Yderligere tekst i dokument

Berettiget.

Neergaard

1864 Berettiget

Nielsen