Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Svendborg Amt, Vindinge Herred
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Hans Petersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1817-01-21
År for krigsdeltagelse I 1848 - 50 og 1864
Afdeling (institution) 1848-50: 4. Linjeinfanteribataljon, 1864: Først ved 4. og senere ved 2. Divisions sundhedstropper
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer Først nr. 2 og fra 31. maj 48 nr. 1
Tjenestegørende Fra 29. marts 1848 til 15. februar 1851, fran 21. januar til 31. december 1864
Grad I 1848 til 50 først som Fourer og senere kommandosergent, i 1864 som Ambulancesergent
Såret Ja, den 5. juni 1848 i højre arm
Lazaret På Augustenborg og senere i Fåborg
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Bomvogter
Bopæl I Hjulby, Nyborg landsogn, Vindinge herred
Adresse Hans Petersen, Bomvogterhus nr. 4, Hjulby pr. Nyborg
Yderligere tekst i dokument

Funden berettiget ved 2. Div.s sundhedstropper i 1864.

Berettiget for 1864. Nielsen

Har i 1848 været udkommanderet med 4. Bataljon. Ifølge stabskrigsretsdom af 27. juli 1853, under 24. august stadfæstet af Hs. Majestæt Kongen, idømt degradation for bestandig til menig og ifølge allerhøjeste resolution af 24. august s.å. frataget Dannebrogsordenen for myndighedsmisbrug, modtaget gaver af undergivne og forsætlig svig.

Da Petersen altså af stabskrigsretten var dømt til hensættelse i de meniges 2. klasse var han heller ikke af retten funden skyldig i et i den offentlige mening vanærende forhold. Medaljen kan altså ikke nægtes ham. (signatur)