Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Svendborg Amt, Sunds og Gudme Herreder
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Erik Petersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1822-12-24
År for krigsdeltagelse 1848-49-50. -1864
Afdeling (institution) 6. Dragonregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Eskadron
Tjenestenummer Nr. 5
Tjenestegørende fra 16.december 1849 til 15. juli 1865
Grad Dels som Menig og dels som Befalingsmand
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Pension. Litr. D. Nr. 1456
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Bestyrer
Bopæl Ringe By og Sogn, Sunds og Gudme Herred, Svendborg Amt
Adresse Bestyrer Erik Petersen på Arbejdsanstalten i Ringe pr. Svendborg
Yderligere tekst i dokument Berettiget. Neergaard