Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Svendborg Amt, Sunds og Gudme Herreder
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Rasmus Andersen. Lille Bynkel
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1827-08-20
År for krigsdeltagelse Den 2. 1850 - 1864
Afdeling (institution) 5. Reservebataljon. 13. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni. - 7. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 80 Nr. 705
Tjenestegørende 1. april 1850 til 1. april 1851. / fra 1. juni 1864 til 20. november
Grad 1850 Menig. 1864 Underkorporal
Lazaret Valdemar Slot, Tåsinge
Medlem af DVS og afdeling Svendborg Våbenbrødre forening
Nuværende stilling Arbejdsmand
Bopæl Svendborg amt, Sunds herred, Tved sogn og by
Adresse Rasmus Andersen, Tved Skovhave, Svendborg
Yderligere tekst i dokument

Berettiget for 5. Reservebataljons vedkommende.
J. Nielsen

Berettiget for 13. Regiments vedkommende.
Kaas

Indtasterens bemærkninger