Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Ribe Amt, Gjørding-Malt Herreder
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Anders Peter Lorenzen, Hausted
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-10-03
År for krigsdeltagelse 1850 og 1864
Afdeling (institution) 1850: 5. Reservebataljon 1864: 5. Regiment, 2. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1850: 2. Kompagni , 1864: 3. Kompagni
Tjenestenummer 1850: Nr. 25 overkomplet, 1864: Nr. 5
Tjenestegørende Meldte mig i Kolding i September 1850 (19/8 52) blev uddannet paa Rekrutskolen i Horsens. Lod mig stille i Januar 1864
Grad Menig
Såret Saaret den 17. Narts 1864
Lazaret Paa den ny Artilleri Kaserne i Kjøbenhavn
Fanget i krigen (kanikkelæses) 3die (kanikkelæses)
Pensionskasse og -nummer Understøttelse fra Central Comiteen 3die Section Litra A No 937
Medlem af DVS og afdeling Ribe afdeling Nr. 28370
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Vejrup, Ribe amt, Gørding-Malt Herred
Adresse Anders P Lorenzen i Vejrup, Gørding station
Yderligere tekst i dokument

Berettiget for 1864 Vaupell

Berettiget for 1850 J. Nielsen