Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Vejle Amt, Fredericia
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Mads Jensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1813-08-14
År for krigsdeltagelse 1849-49,50,51 og 64
Afdeling (institution) Ingeniørkorpset
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende 1848 ved befæstning af Citadellet. 1849 -51 under belejringen mv. under Obersterne Meyer og Glahn. 1864 ved befæstning af Fredericia under Oberst Kjøb(?)* Kaptajn Thulstrup.
Grad Ingeniørkonduktør
Såret nej
Lazaret nej
Fanget i krigen nej
Pensionskasse og -nummer fra 1843-64 voldmester tillige. Fungerer endnu som opsynsmand ved planteskolen og fæstningen, men bliver endnu her benævnt som voldmester.
Medlem af DVS og afdeling nej
Nuværende stilling Opsynsmand ved fæstningen
Bopæl Frederica
Adresse Voldmester M. Jensen, Fredericia
Yderligere tekst i dokument Berettiget i henhold til 3. Ingeniørbataljons udtalelse. Jørgensen
Indtasterens bemærkninger * En oberst af Ingeniørkorpset med et navn, der ligner, kendes ikke. Den ledende ingeniørofficer i Fredericia i 1864 var oberst Meyer og kaptajn Thulstrup var hans næstkommanderende.