Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Vejle Amt, Fredericia
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frants Jacob Wilhelm Petersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-04-02
År for krigsdeltagelse 1848-50 og 1864
Afdeling (institution) 1848: 13. Bataljons stab ved 3. infanteristbrigade 1849: Fredericia fæstningskommandantskab 1850 1. Divisions stab. 1864 (kanikkelæses ) overkommandoen
Kompagni, eskadron eller batteri 1848: 3. Brigade stab. 1849: Fredecia kommandantskab. 1850 ved Div. stab
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Fra 24. oktober 1842 - 31. december 1867
Grad Hoboist
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Pensioneret ifølge pensionsbrev Litra D No 1702
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Opsynshavende ved de militære biblioteker på hjørnet af Jyllandsgade og Gothersgade, Fredericia. Bogholder
Bopæl Fredericia
Adresse F.J.W. Petersen, Hjørnet af Jyllandsgade og Gothersgade
Yderligere tekst i dokument

Berettiget for 1864

J Nielsen

Kan ikke findes at have været til tjenesteved 13. bataljon. Formenes at have henhært til 3.infanteribrigade musikkorps, var i 1848 ligeledes ved 13. infanteribataljon, men hvis regnskab fra nævnte år ikke for tiden (kanikkelæses) ved bataljon (kanikkelæses) Gandil Vend