Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Vejle Amt, Fredericia
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frants Jacob Wilhelm Petersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-04-02
År for krigsdeltagelse 1848-50 og 1864
Afdeling (institution) Se forrige skema
Kompagni, eskadron eller batteri Se forrige skema
Tjenestenummer Se forrige skema
Tjenestegørende Se forrige skema
Grad Hoboist
Nuværende stilling Frants Jacob Wilhelm Petersen
Bopæl Fredericia
Adresse Fredericia
Yderligere tekst i dokument

Henvises til 2. Generalkommando, hvortil musikkorpset ifølge krigsministeriet skrivelse af 19. december 1864 er overgået (underskrift kanikkelæses)

Generalkommandostaben skal oplyse, at den, om den end ikke er istand til nærmere at godtgøre den pågældende berettigelse optjener til medaljen for 1848-50 der må indhentes (kanikkelæses) berettiget, der kan nemlig efter for den forhenværende brigadekommando (kanikkelæses) Støckelback her i Århus, Indhentede oplysninger, har opgjort tjeneste i krigen 1848-50 sammen med denne, som er tilkendt berettigelse til medaljen for begge krigsår. Da den pågældende imidlertid som hoboist i 3. infanteribrigades musikkorps, hvor nævnte (kanikkelæses) derlagte 13. linjeinfanteribataljon fra marts 1848 til marts 1849, (kanikkelæses) denne bataljon (kanikkelæses)bringelse af dens regjskaber for nævnte tid, formentlig nævnte være i stand til (kanikkelæses) hoboistens berettigelse til medaljen også for 1848-50. 2. generalkommandostab, Århus den 13. marts 1877.

Ravn

Indtasterens bemærkninger