Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, D
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Niels Wilhelm Davidsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 14-05-1825
År for krigsdeltagelse 1848 - 1849. 1850.
Afdeling (institution) 1849 ved 6. Reservebataljon under Oberstløjtnant La Cour - 1850 oversat til 2. lette Bataljon Hindenburg
Kompagni, eskadron eller batteri 1848 ved 1. Espingolbatteri som lå på Als under Major Meincke - 3. Kompagni ved 2. lette Bataljon
Tjenestenummer 2. lette Bataljon 3. Kompagni 242
Tjenestegørende Fra krigens udbrud til Isted slaget d. 25. juli 1850
Grad som Menig - frivillig ved ved 1. Espingolbatteri
Såret ved Isted slaget d. 25. juli 1850
Lazaret på Garnisons Hospital
Fanget i krigen nej
Pensionskasse og -nummer Invalideforsørgelse nr. 2056
Medlem af DVS og afdeling Københavns afdeling nr. 667
Nuværende stilling Forhen maler men kan intet bestille formedelst svaghed
Bopæl i København
Adresse Gothersgade nr. 24 i sidestuen
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Schøller