Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, E
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Frederik Ludvig Ernst
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1824-12-29
År for krigsdeltagelse 1849 og 1850
Afdeling (institution) 3. Jægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni under daværende Kaptajn Tersling
Tjenestenummer Nr. 18
Tjenestegørende d. 20 marts 1849 kom jeg på skolen gjorde forposttjeneste under belejringen af Frederits (Fredericia) og deltog i slaget den 6. juli 1849
Grad Befalingsmand
Såret I slaget ved Isted den 25. juli 1850 fik jeg en topkugle gennem højre øje ind i hovedet
Lazaret På Søetatens lazaret i Kokkegade i Nyboder
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Ja invalideforsørgelse - mit pensionsbrev har nr. Litra K. nr. 229
Medlem af DVS og afdeling Ja, den københavnske afdeling - mit nummer er 28411
Nuværende stilling Malersvend
Bopæl Jeg er enkemand, har 2 børn, og 1 barn død. Jeg logerer nu på St. Købmagergade nr. 45, 2. sal i bagbygningen
Adresse Store Købmagergade 45, 2. sal i bagbygningen
Yderligere tekst i dokument

Født i Assens

Topkuglen blev udtrukket af benene i hovedet efter at øjet ved en operation var udtaget - mit venstre øje er nu svækket i den grad at jeg ikke kan udføre det arbejde hvori jeg tidligere fandt min styrke, og er jeg ligeledes altid plaget af gigt.

Berettiget 

   de Fine Licht

Indtasterens bemærkninger