Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, F
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frederik Christian Ditlef Flor
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1828-06-23
År for krigsdeltagelse 1850
Afdeling (institution) 1. lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 26 som U(n)d(er)c(or)p(oral); og Nr. 313 som Menig
Tjenestegørende fra 10/9 1850 til 22/9 1853
Grad Underkorporal
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Telegrafbud
Bopæl Lorentzensgade Nr. 10, 3. Sal i Bagbygningen, København
Adresse Lorentzensgade Nr. 10, 3. Sal i Bagbygningen, København
Yderligere tekst i dokument

 København, den 6. Marts 1876 Ærbødigst                                                             Fr. Flor                                    Telegrafbud

Berettiget                                     Stricker 

Indtasterens bemærkninger

Lorentzensgade blev i 1891 ændret til Sankt Pauls Gade

http://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader