Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, F
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Wilhelm August Friedrichsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1828-10-22
År for krigsdeltagelse 1850
Afdeling (institution) 2. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Først Nr. 80; senere Nr. 13
Tjenestegørende Fra 10. September 1850 - 18. April 1852 - (Ved Batl: 14/11 - 20/2 51)
Grad Som Menig og Underkorporal
Såret Nei.
Lazaret Nei.
Fanget i krigen Nei.
Pensionskasse og -nummer Nei.
Medlem af DVS og afdeling Nei.
Nuværende stilling Faktor i Rigsdagens Bogtrykkeri.
Bopæl Skal flytte, hvorfor Adressen opgives at være Schultziske Bogtrykkeri i København.
Adresse Peder Hvitfeldts Stræde 5, 2. Sal. (København)
Yderligere tekst i dokument

Berettiget for 1850

Larsen