Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, F
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Hans Peter Hugo Friis
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-05-1823
År for krigsdeltagelse 1848. 49. 50.
Afdeling (institution) 48. Det beredne Jægerkorps fra Øerne og 49. 50 ved 3. Reservejægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 48. 2. Eskadron, 49. 50. 4. Kompagni
Tjenestenummer 48. Erindres ikke. 49. 50. Overkomplet Nr. 44.
Tjenestegørende 48. Fra April til August, da Korpset blev opløst. 49. 50. Fra 29. Marts 49. til 13. Februar 1851
Grad 48. Som Herregaardsskytte, 49. 50. Som Skarpskytte i følge min Skuds(kanikkelæses) Enigheds(kanikkelæses) i April 49.
Såret Nei
Lazaret De 2 sidste Maaneder af 50 af Gigtfeber paa det Bommefrie Lazaret i Fredericia
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Porcelænshandler
Bopæl Her i Byen (København)
Adresse St. Kongensgade Nr. 110 (København)
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

J. Nielsen