Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Holbæk Amt, Skippinge Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jacob Pedersen (Fødeby Eskebjerg)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1833-05-18
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 18. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 5. Kompagni
Tjenestenummer Nr 104
Tjenestegørende Indkaldt til Tjeneste d. 9de Desember 1863. Tjenestgjørende til 2den Februar 1864
Grad Menig
Såret Saaret den 2den Februar 1864 i Træfningen ved Mysunde (i Venstre Knæ) Laar amputeret
Lazaret d. 2den Februar 1864. Indlagt paa Flensborg Lazaret, siden flyttet til Sønderborg, Augustenborg, Faaborg, Nyborg og udskrevet af Garnisons Hospital d. 23 Juni 1864
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Litra K.K. Nr 170
Medlem af DVS og afdeling Medlem af Vaabenbrødrenes Selskab De Danske, Jyderup Afdeling Nr 11.456
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Holbæk Amt, Ars og Skippinge Herred, Bjergsted By og Sogn
Adresse Husmand Jacob Petersen, Svebølle Station pr Holbæk
Yderligere tekst i dokument underdanigst Jacob Petersen, Dannebrogsmand

Berettiget
Wildenrath
Oberst
Chef for 18 Bataillon
Indtasterens bemærkninger