Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, L
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Yderligere tekst i dokument

Undertegnede, der som Korporal ved 4. Linjebataljon har deltaget i den første slesvigske krig og navnlig såvel i slaget ved Isted som i den efterfølgende besættelse af Sydslesvig, tillader sig herved ærbødigst at ansøge om at den i anledning af den nævnte krig slåede Erindringsmedalje må blive mig tilstået.

København den 19. april 1877

Ærbødigst

Ch. Lütken

Skovtaksator

Gothersgade 129, 4. sal

Berettiget

Glahn

Navn Ch.Lütken
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) 4. Linjebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Korporal
Nuværende stilling Skovtaksator
Bopæl København
Adresse Gothersgade 129, 4. sal
Indtasterens bemærkninger
Det må være nedenstående Lütken.
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:
Christopher Lütken (24. marts 1826 i Mern – 20. marts 1906 i Odense) var en dansk forstmand.

Han blev student i 1844 og påbegyndte et teologisk studium. Under Treårskrigen 1848-50 deltog han som frivillig. han blev forstkandidat 1856, foretog kemiske studier især over imprægnering af træ, blev assistent i statsskovvæsenet 1862, var kongelig skovtaksator 1870-1901, fra 1882 tillige leder af statens forstlige forsøgsvæsen. Mest blivende betydning fik han ved at anlægge talrige faste prøveflader i forskellige træarter rundt om i statsskovene og undersøge dem ved gentagne målinger, efter hans tid som fortsattes af forsøgsvæsenet. I 1901 blev han Ridder af Dannebrog. Han er begravet i Odense og gengivet i en tegning i familieeje.

Han skrev flere værker: Statistisk Beskrivelse af de danske Statsskove, Den Langenske Forstordning samt tidsskriftartikler med mere.