Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Frederik Schmith
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1830-02-05
År for krigsdeltagelse 1848 og 49
Afdeling (institution) 1. frivillige Bataljon (under Major Wagner)
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni - (Funden berettiget)
Tjenestenummer Nr. (41) 42
Tjenestegørende fra April 1848 til Efteraaret 1849 (Dagen erindres ikke)
Grad som Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Tømmersvend
Bopæl Guldbergsgade Nr. 6 i København (Nørrebro)
Adresse Guldbergsgade Nr. 6 i København (Nørrebro)
Yderligere tekst i dokument

Kan ikke controlleres, da Afdelingen(s) Archiv ikke beroer ved Generalstaben.    Åhman

Berettiget

Nielsen