Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Johan Frederik Vilhelm Conrad Schrøder
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 11-03-1830
År for krigsdeltagelse 1848, 49 og 50
Afdeling (institution) 6. Linjebataljon og i 49 - 50 5. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni ved 6. Linjebataljon
Tjenestenummer Nr. erindres ikke
Tjenestegørende Foraaret 1848 samme Dag Bataljonen afmarcherede fra København
Grad Korporal
Såret Ja i Træfningen ved Brekendorff
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Fotograf
Bopæl Admiralgade Nr. 10 og efter April Flyttedag d. A. (dette Aar) Vimmelskaftet Nr. 36
Adresse i København
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Otto Schøning

Indtasterens bemærkninger