Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Johannes Ferdinand Schredne
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1818-11-18
År for krigsdeltagelse 1848 - 1849 - 1850
Afdeling (institution) 1. lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 334
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Menig
Såret nei !
Lazaret nei !
Fanget i krigen nei !
Pensionskasse og -nummer nei !
Nuværende stilling Smedesvend i Marinen - Haandværkerkorpset 3. Afd. C Nr. 165
Bopæl København
Adresse Tigergade Nr. 9 - Stuen til Gaarden
Yderligere tekst i dokument Hvilken Rullebetegnelse som Værnepligtig havde De dengang?: Frederiksborg Amt Nr. 35 - 36
Indtasterens bemærkninger

Han har udfyldt Marinens skema, der ikke ganske svarer til dette.