Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frederik Gotfred Schröder
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1823-11-14
År for krigsdeltagelse 1850
Afdeling (institution) 1. lette Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer erindres ikke - - - - Nr. 220
Tjenestegørende Stillingsmand indkom paa Skolen den 10. September 1850 efter endt Skole afgik til 1. lette Bataljons 3. Kompagni som laae i Husbye ved Slesvig, permitteret i April 1852 fra 2. Reservebataljon 3. Kompagni som Underkorporal
Grad Kunne ikke udfyldes
Såret nei
Lazaret ja paa Augustenborg
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Overpolitibetjent i Københavns Opdagelsespoliti
Bopæl Raadhusstræde Nr. 11, 2. Sal
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Født i København

Berettiget

Stricker

Indtasterens bemærkninger Bopæl: København