Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Heinrich Schulstad
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-09-12
År for krigsdeltagelse 1849 1850
Afdeling (institution) 1. lette Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Karantænesoldat
Nuværende stilling Guldsmedesvend
Bopæl København
Adresse Korsgade Nr. 5 - 2. Sal
Yderligere tekst i dokument

     Til Krigsministeriet

Undertegnede Carl Heinrich Schulstad født den 12. September 1826 blev afgiven som Quarantainesoldat i Aaret 1849 til Hr. Overlæge Berg som den Gang stod ved 1ste lette Bataillon hvor jeg modtog min Lønning fra Bataillonens 1ste Compagni, og jeg var med ved Slagene ved Isted den 24de og 25de Juli 1850.

     Paa Grund af Sygdom har jeg ikke kunned indgive min Begjæring før, og beder jeg Ministeriet om Erindringsmedaillen for ovenanførte Felttog.

                                                   Underdanigst

                                                     C.H. Schulstad

                                                    Guldsmedesvend

                                                      Korsgade Nr. 5 - 2. Sal

                                                              (Nørrebro)

København den 8. Mai 1877

Indtasterens bemærkninger Se næste opslag med fuldmagt