Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Yderligere tekst i dokument

                              Fuldmagt

    Undertegnede bemyndiger herved Hr. Olsen, Bud i Krigsminsteriet til at modtage min Erindringsmedaille for Krigen 1849 - 50, jeg var ansat hos Hr. Overlæge Berg som Quarantainesoldat og blev lønnet ved 1ste Bataillons 1ste Compagni som den hed 1ste lette Bataillon, jeg er født den 12de September 1826.

                                                              Ærbødigst

København den 20de                   Carl Heinrich Schulstad

   Juli 1877                                        Guldsmedesvend

                                                         Korsgade Nr. 5, 2. Sal

                                                                Nørrebro

Indtasterens bemærkninger

Se forrige opslag med selve ansøgningen

Navn Carl Heinrich Schulstad
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-09-12
År for krigsdeltagelse 1849 - 50
Afdeling (institution) 1. lette Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Guldsmedesvend
Bopæl København
Adresse Korsgade Nr. 5, 2. Sal