Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Severin Adolf Schultz
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1832-08-19
År for krigsdeltagelse 1850
Afdeling (institution) 7. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. og senere 2. Kompagni
Tjenestenummer Mindes ikke
Tjenestegørende I Efteraaret 1850
Grad Menig Uoffcs (Underofficers) Aspirant og Korporal
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Skibskok og Hovmester
Bopæl København
Adresse Blaagaardsgade Nr. 44 (hos Værtshusholder Hansen)
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Weyhe

Indtasterens bemærkninger