Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content København, S
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Carl Ferdinand Schumacher
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-11-1825
År for krigsdeltagelse 1848
Afdeling (institution) Det beredne Jægerkorps fra Øerne
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Eskadron
Tjenestenummer mindes ikke
Tjenestegørende Saalænge Corpset var samlet
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Ja i Augustenborg
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Toldkontrollør i København
Bopæl København
Adresse Nansensgade Nr. 15
Yderligere tekst i dokument

Generalstaben

Kan ikke controlleres, da der kun forefindes 1 Navnefortegnelse, dateret den 14de August 1848, paa hvilken Vedkommende ikke staaer opført.   Åhmann

Indtasterens bemærkninger