Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Ferdinand Schumacher
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-11-23
År for krigsdeltagelse 1848
Afdeling (institution) Det beredne Jægerkorps fra Øerne
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Eskadron
Tjenestenummer mindes ikke
Tjenestegørende Saalænge Corpset var samlet
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Ja i Augustenborg
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Toldkontrollør i København
Bopæl København
Adresse Nansensgade Nr. 15
Yderligere tekst i dokument

Generalstaben

Kan ikke controlleres, da der kun forefindes 1 Navnefortegnelse, dateret den 14de August 1848, paa hvilken Vedkommende ikke staaer opført.   Åhmann

Indtasterens bemærkninger