Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Julius Ferdinand Schøller
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1818-12-26
År for krigsdeltagelse 48, 49, 50,
Afdeling (institution) 3. Linjebataljon 2 Aar 2. Reserve(bataljon) 1 Aar
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni
Tjenestenummer saa vidt jeg tror var det 103
Tjenestegørende 28. Marts 48 til 14. Februar 51
Grad Menig
Såret Ja Isted Slaget
Lazaret Kronprinsessegade
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Bybud
Bopæl (København)
Adresse Badevej 17, 2. Sal
Yderligere tekst i dokument

Findes ikke under de givne Betegnelser

I Sygeprotocollen for Laz. i Kronprinsessegades Kaserne findes 2. Reservebataillon 4. 103 Menig Schøller fra 29. Juli til 8. October 1850 at være behandlet for Skudsaar gjennem Brystet og Armen. Hartmann

Schroll

B F

Indtasterens bemærkninger

Badevej blev i 1886 ændret til Knudsgade - Knudsgade blev i 1907 ændret til Eskildsgade

http://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader