Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jens Simonsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1815-12-26
År for krigsdeltagelse 1848 - 49 - 50
Afdeling (institution) 2. Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 1
Tjenestegørende den 7. November 1837 ved Kronens Regiment 3. Livregiment 4. Batl 2. Forst Jæger og 4. batl
Grad Kommandérsergent
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Bud ved Hof og Stadsretten i København
Bopæl Filosofgangen nr. 87, 1. Sal
Adresse Filosofgangen nr. 87, 1. Sal, København
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

J. Nielsen

Indtasterens bemærkninger

Filosofgangen: Tidligere benævnelse for en sti langs foden af Vestervold mellem Vartov og havnen, hvor Langebro lå for enden i ældre tid. Strækningen har fra 1893 heddet Vester Voldgade.

http://indenforvoldene.dk/nedlagte%20gader%20og%20straeder.html