Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Simon Simonsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-02-1816
År for krigsdeltagelse 1848. 1849. 1850.
Afdeling (institution) Ved 3. Linjeinfanteribataljon og sidste Aar 4. Reserve Frederiksstad
Kompagni, eskadron eller batteri ved 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 7
Tjenestegørende Jeg gik Frivillig med 1848 og var Tjenstgjørende til1851
Grad Dybbøl Slaget - Avancerede til Underofficer den 5. Juni 1848
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Waabenbroder Nr. 27.644 Frederiksberg Afdeling
Nuværende stilling sadelmager - Tapetserer
Bopæl Vesterbrogade Nr. 95, 4. Sal i Forhuset
Adresse Vesterbrogade Nr. 95, 4. Sal i Forhuset
Yderligere tekst i dokument

Jeg har deltaget i Slaget ved Dybbøl 1848

                 ved Frederits (Fredericia) 1849

                                           ved Isted 1849

                             ved Frederiksstad 1850

Berettiget

Schroll