Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Ludvig August Salomon
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-01-10
År for krigsdeltagelse 1848 1849 1850
Afdeling (institution) 4. Linje og 12. lette Bataljon 2. Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni - 3. Kompagni - 3. Kompagni
Tjenestenummer Erindres ikke
Tjenestegørende 29. April til December - April 1849 til April 7. 1851
Grad Korporal - Underkorporal - Overjæger
Såret Saaret i Slaget ved Isted 25. Juli 1850
Lazaret Søetatens Hospital og Garnisons Hospital København
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Har Pension og Invalidforsørgelse. Litra K 301
Medlem af DVS og afdeling Ja. Københavns Afdeling Nr. 26762
Nuværende stilling Journalist
Bopæl København Kompagnistræde 24 - 2. Sal
Adresse Kompagnistræde 24 - 2. Sal
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Glahn