Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peter Mortensen Solberg
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1817-06-24
År for krigsdeltagelse 1848 - 50
Afdeling (institution) 1849 - 50 - 6. Reservebataljon / 1848 - 9. L. I. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1848 9. L. I. Bataljon 1. Kompagni / 1849, 50 6. Reservebataljon 1. Kompagni
Tjenestenummer erindres ikke / Nr. 42
Tjenestegørende Krigsaarene 1848 - 50 / perm(itteret) 13/2 1851
Grad Menig
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Arbejdsmand
Bopæl København
Adresse Dronningensgade Nr. 4, Stuen til Gaden
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Larsen

Indtasterens bemærkninger L.I. Bataillon står formentlig for: lette Infanteribataljon