Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frantz Thorvald Scheibelein
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1832-08-22
År for krigsdeltagelse 1849 og 1850
Afdeling (institution) ved 2. lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer overkomplet Nr. 1
Tjenestegørende fra Foraaret 1849 og til den 15. Optaaber 1850
Grad tjent som Hornblæser
Såret paadrog mig i Slaget ved Isted et Tarmbrok, i venstre Side ved et spring over en grøft.
Lazaret har likket paa Det Kongelige Frederiks Hospital.
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer er pensjoneret Invalid, Litra K Nr. 2294
Medlem af DVS og afdeling Dansk Vaabenbroder af Københavns Afdeling Nr. 26854
Nuværende stilling da min skade er af den Beskaffenhed at Jeg ei kan paatage mig svært eller anstrængende Arbeide, Arbeider Jeg som Murer ved Reparasjons Arbeide.
Bopæl i København
Adresse Boende i Grønnegade Nr. 17 i Bagstuen
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

C.F.G. Schøller