Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Lars Sørensen (Høpholm)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1817-05-04
År for krigsdeltagelse 1848 - 49 - 50
Afdeling (institution) i 1848 2. Reservebataljon - i 1849 - 50 ved Depotafdelingen
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer (147)
Tjenestegørende fra 21. April 1840 til Efteraaret 1842 ved 2. Livregiments Grenaderkompagni og i 1842 ved 3. Bataljon
Grad Menig
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling Københavns Nr. 18506
Nuværende stilling Detailhandler
Bopæl København
Adresse Stokhusgade Nr. 6
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

J. Nielsen