Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peder Jensen Skaarup
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1822-09-25
År for krigsdeltagelse 48 - 49 - 50
Afdeling (institution) ved 6. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Eskadron
Tjenestenummer bestemt kan jeg ikke huske det jeg mener Nr. 9
Tjenestegørende Fra den 22. Marts 1848 til den 10. Februar 1851
Grad I begyndelsen af 48 som Underkorporal De sidste 2 Aar som Korporal
Såret 4 Gange - en ved Bosstofte Kro - en ved Aarhus - en ved Isted en i Frederiksstad
Lazaret paa Slottet Gottorp i Slesvig paa Dragonhospitalet i Slesvig paa Hospitalet i Rendsborg og i Altona
Fanget i krigen 2 Gange ved Bosstofte 48 - 4. Juni ved Aarhus 49
Pensionskasse og -nummer Ingen af Delene har heller aldrig faaet noget af den slags
Medlem af DVS og afdeling Jeg har været det, men paa grund af min Fattigdom kunde jeg ikke svare mit Kontingent, og blev slettet
Nuværende stilling Skibstømrer
Bopæl Lægeforeningens Boliger Øster Fælled Stuen E 19
Adresse Skibstømrer Peter Jensen Skaarup Dannebrogsmand
Yderligere tekst i dokument

Anmærkning - Jeg har aldrig været straffet hverken som Milletær eller som Privatmand

Underdanigst vover jeg at bemærke at da jeg som ridende Politassistent for Runde og Skrave Herreder samt Grevskabet (kanikkelæses) Birks Juristioner i 1864 kan siges at have taget activ Deel i de Foranstaltninger der blev foretaget til sikkrelse paa Kysterne mod Indfald af Tyskerne alt efter det høeie Stiftsamts Skrivelse har jeg det Haab at min Medallie tillige maa være mærket med vor høitelskede Kong Christians Portrait.

 Berettiget

Neergaard

Indtasterens bemærkninger

Alle stednavnene er usikre: der findes et Runde i Skrave sogn. Frøs og Kalvslund herred. Stednavnet Skave forekommer flere steder, men der er ingen herreder ved det navn. Bosstofte kan muligvis være Bustofte i Slesvig.

Han er navngivet Peder Jensen, Skaarup er hans fødested