Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, S
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Søren Cortsen Skjoldborg
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1848 - 50
Afdeling (institution) 2. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 16
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Underkorporal
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl København
Adresse Peder Hvidtfeldt Stræde 6, 1. Sal
Yderligere tekst i dokument

Til Krigsministeriet

     Undertegnede, der deltog i Krigen 1848 - 50, idet jeg gjorde Tjeneste ved 2den Reservebataljons 2det Kompagni, beder det høje Ministerium ærbødigst om at erholde den i denne Anledning prægede Erindringsmedaille.

       København d. 11. Oktober 1876.

 

                                      Underdanigst

                                 Søren Cortsen Skjoldborg.

                                    Peder Hvidtfeldt Stræde  Nr. 6. 1. Sal

Paa Feltfod 1848 - 1849

Berettiget

Larsen

Indtasterens bemærkninger