Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Rasmus Poulsen, Heldager
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Couldn't be filled
År for krigsdeltagelse Couldn't be filled
Afdeling (institution) Couldn't be filled
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled
Såret [kanikkelæse]
Lazaret [kanikkelæse]
Fanget i krigen [kanikkelæse]
Pensionskasse og -nummer [kanikkelæse]
Medlem af DVS og afdeling [kanikkelæse]
Nuværende stilling Couldn't be filled
Bopæl Couldn't be filled
Adresse Couldn't be filled
Yderligere tekst i dokument

Hvad var Deres bynavn? Rasmus Poulsen Heldager.

Er De mødt 1. gang i tjenesten de 18/10 50,  og den 1. november samme år afgivet til Tøjhusafdelingen. - Når er De afgået herfra. - Under hvilke Officerer tjente De? Ja. Til Sønderborg Pladskommandantskab. Oberst Blom.

Skyldbogen bedes indsendt. Bogen er mig frakommen.