Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Christen Pedersen (Torpemark.)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1822-11-30
År for krigsdeltagelse 1848-49.-50.
Afdeling (institution) 2. Jægerkorps.
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni.
Tjenestenummer Nr. 34.
Tjenestegørende Jeg mødte som Rekrut den 30te Mai 1845 og hjemsendtes sidste Gang den 3die November 1851.
Grad Underjæger.
Såret Nei!
Lazaret Nei!
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Snekkersteens Afdeling Nr. 631.
Nuværende stilling Høker.
Bopæl I Helsingør.
Adresse Høker Christen Pedersen. St. Annagade Nr. 168.
Yderligere tekst i dokument
Berettiget
Wildemoes
Oberst
Chef for 18 Bataljon.