Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hendrik Pedersen født i Arløse, Fersløv Sogn
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1816-06-26
År for krigsdeltagelse 1848 - 49 og 50
Afdeling (institution) først ved 2. Reserve Ift. [= Infanteri] Bataljons 4. Kompagni, oversat herfra til 8. Depotkompagni til Tjeneste 1850 i Helsingør
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni [ved 2. Reservebataljon] tiente ved 8. Depotkompagni beliggende i Helsingør
Tjenestenummer erindres ikke bestemt
Tjenestegørende indkaldt i Begyndelsen af Mai [senere tilføjet "15" Mai] 1848 og permitteret i Begyndelsen af 1851 [senere tilføjet "16/2" 1851]
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Arbeidsmand
Bopæl Hestemøllestrædet Nr. 96 - Helsingør
Adresse Kjøbmand Brinkmeyer - Axeltorvet Helsingør
Yderligere tekst i dokument

74 [øverst til højre]

Centraldepotet

Berettiget

J Nielsen