Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Eiler Christian Lund [Det er (lidt) usikkert, om der står "Lund"]
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-08-1823
År for krigsdeltagelse 1848, 49 og 50
Afdeling (institution) 3. JægeKorps og 2. Lette Bataljon som Secondlieutenant
Kompagni, eskadron eller batteri 1. og 3. Kompagni og senere som Adjudant og blev op derom indgiven Ansøgning bevilget Afsked d. 28 Dec.
Tjenestenummer Secondlieutenant
Tjenestegørende Afsked 28-12-1853 eller 28-10-1853
Grad som Befalingsmand
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Stationsforstander på Helsingør Jernbanestation
Bopæl Helsingør Banegaard
Adresse Stationsforstander Lan E L Lund, Helsingør
Yderligere tekst i dokument
Berettiget
G Schøller