Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Helsingør
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Peter Moberg
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1823-07-30
År for krigsdeltagelse i Året 1848.
Afdeling (institution) 2. Jægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri stod ved 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 6
Tjenestegørende har tjent ved Kronens Regiment, senere 3. Livregiment fra 2 Marts 1836, til 30 Juni 1842, og ved 3. Linjebataljon, indtil 4 September 1842, og ved 2 Jægerkorps fra 5 September 1842, til 22 October 1848, da jeg blev kasseret som utjenstdygtig. -
Grad Tjente i 7 År og 4 Måneder som Spillemand, og de senere 5 År og 3 Måneder som Underofficer.
Såret blev såret ved Oversee den 24 April 1848.
Lazaret Blev den 25 April 1848 indlagt i Dentegelhoff Lazaret i Slesvig, den 27 Juli forflyttet til Garnisons Hospitalet i Rendsborg, indtil 5 September 1848, senere lagt på Baadhuset i Fensborg [der menes sikkert: "Flensburg"].
Yderligere tekst i dokument

x 264 [øverst til venstre]

Berettiget

Wildenradt

Oberst

Chef for 18. Bataljon

Fanget i krigen Blev den 24 April 1848 fangen ved Oversee.
Pensionskasse og -nummer Er tillagt Invalideforsørgelse, Pensions=Brevet har Litr. K. Nr. 284.
Medlem af DVS og afdeling Er Medlem af De danske Vaabenbrøders Selskab Snekkerstens Afdeling Nr. 1297.
Nuværende stilling Opsynsmand (. Invalid .)
Bopæl Helsingør
Adresse Opsynsmand ved Helsingørs Fattighuus og Arbeidsanstalt