Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Kronborg Østre Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Peter Christian Frederiksen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1819-03-07
År for krigsdeltagelse 1848 som Frivillig - 1849 og 1850, efter September Loven
Afdeling (institution) 1848 ombord i Belona som Marinesoldat - 1849 og 1850 ved 2. Lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer 119
Tjenestegørende fra kan ikke erindres - 20/3 49 - til 7de Februar 1851
Grad Menig
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Snedkersvend
Bopæl Frederiksborg Amt, Kronborg østre og Hellebek Birk, Tikjøb Sogn, Hellebek By
Adresse Snedkersvend C.P. Chr. Frederiksen - Hellebek Klæde og Tæppefabrik
Yderligere tekst i dokument
På medfølgende Afskeed er feilagtig anført Fødselsdag den 19' Marts 1824.

Berettiget
F. Schøller