Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Kronborg Østre Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Lars Peter Nielsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument 13de Bataljon
København, den 19de Juni 1877.

I Anledning af Deres Andragende om Erindringsmedaillen bedes De snarest muligt tilstille Bataljonen følgende Oplysninger:

1) Fødested?
2) Fra hvilken Afdeling eller Skole tilgået Bataljonen?
3) Navnet på Deres Bataljons og Kompagnichef?
samt endvidere alle de Oplysninger, som kunne beviisliggjøre Deres Berettigelse til Erindringsmedaillen. -

Efter Befaling
N:M: Jensen
Premierløjtnant f.T. [= for Tiden] Adjutant

I Anledning af Deres Behagelige Skrivelse af 19 F:M: [= Forrige Måned] skal jeg meddele følgende oplysninger. Jeg har fået Medalje for Krigen 48 til 50. Jeg indgav 2 Schemaer. Jeg lod mig stille i 1864 for Peter Larsen Mørderup

Til
Lars Peter Nielsen

vend om

Indtasterens bemærkninger Bilag til Lars Peter Nielsens ansøgningsskema, der også findes i Rigsarkivets base.